Mindfulness en irritatie, van irriteren kun je leren

Mindfulness en irritatie

Wie met mindfulness zijn lichaam echt leert voelen zal concluderen dat irritatie altijd een dieper liggende oorzaak heeft dan datgene waar je je op het moment zelf aan irriteert. Daarom kun je je ook op een zogenaamde slechte dag aan dingen irriteren waar je je op een goede dag totaal niet aan stoort. Door met mindfulness nauwgezet je lichaam te bewonen kun je dit soort discrepanties ontdekken. Zo kun je met mindfulness dingen loslaten, omdat je ontdekt dat je op een goede helemaal geen last hebt van hetzelfde voorval. Je ontdekt dus dat je omgeving niet het probleem is, maar de manier waarop jij aandacht geeft aan je omgeving. Als je met het verkeerde been uit bed stapt of iets heel naars meemaakt kan je blijven hangen in de aandachtsmodus die hier aan vast zit. De mindfulness oefeningen maken je bewust van deze manier van aandacht en zijn een training in het wisselen naar een andere manier van aandacht geven.

Mindfulness en manieren van aandacht geven

Wat is dat eigenlijk, met het verkeerde been uit bed stappen? Volgens de mindfulness wordt dit veroorzaakt door spanningen die na de slaap nogsteeds in het lichaam zijn blijven hangen. Omdat je hoofd geen idee heeft van de directe oorzaak van deze spanning verzint het er wat bij. Hierbij zal het natuurlijk gebruik maken van dingen die op dit moment aan de hand zijn. Wie zich dus nog ergens aan irriteert heeft dus nog oude spanningen los te laten. Tot deze oude spanningen uit je lichaam zijn zal je hoofd steeds een verhaal op deze spanningen plakken. Vaak klopt het verhaal niet, maar zelfs als het verhaal wel klopt en je spanning echt is veroorzaakt door de situatie in kwestie, zal de remedie hetzelfde zijn. Dat komt doordat spanning die nog niet is losgelaten altijd oude spanning is. Lichamelijk gezien is spanning van 1 seconde oud niet heel anders dan spanning van 10 jaar oud en  1 seconde geleden is al het verleden. De mindfulness aandachtstechniek die helpend is zal dus dezelfde zijn.

Het is trouwens best moeilijk en vaak zelfs onmogelijk om te voelen of de lichamelijke spanning 10 jaar of 10 minuten oud is.  Doordat ze hetzelfde spanningsveld vormen zullen ze niet los van elkaar, maar alleen als eenheid te voelen zijn. Dit ook de reden dat je je door een heel kleine irritatie ineens heel boos of heel verdrietig kunt voelen, je voelt immers het geheel. Door de kleine ergernissen kunnen de oude gevoelens dus omhoog komen. Deze oefening kan je helpen als dit gebeurd:

 

Irriteren en ergeren is oordelen

Wie zich irriteert heeft eerst de situatie als onwenselijk beoordeeld. Oordelen is dan ook een ander woord voor willen, je wilt liever dat iets anders is. Dit oordeel kan ook onbewust zijn, dat komt doordat we zo gewend zijn geraakt aan het leven voor een volgend moment. Het is dan normaal geworden om dingen die tussen twee leuke momenten in zitten als tussenstadia te bestempelen. Je kunt je snel gaan irriteren aan deze ‘tussen momenten’, vooral als ze meer tijd kosten dan vooraf ingepland. Het voelt dan alsof het tussen moment je van je leuke moment aan het afhouden is, hoe durft het!

Een goede manier om achter dit soort onbewuste irritaties te komen is het voelen van de richel onder de tenen. Dus het gebied waar de tenen beginnen. Dit is het eerste gebied waar je aanspant als iets je niet zint, tenenkrommend zeg maar.