Mindful leiderschap Leiderschap kun je leren met mindfulness

Mindful leiderschap door zelfregulatie

Goed leiderschap is initiatief tonen en niet impulsief reageren op de omgeving. Wat dat betreft zijn we als mens nog net als de apen. De hoofd aap rent niet als een kip zonder kop weg bij het minst of geringste. Hierdoor letten alle apen in het vervolg op de hoofd aap en raken zij pas echt in paniek hij in de paniek schiet en is er een leider geboren. Dit maakt zelfregulatie de belangrijkste kwaliteit in leiderschap. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dan ook dat zelfregulatie geen talent is, maar ontwikkeld kan worden en leidt tot betere team prestaties en verdiensten. Goed leiderschap betekend niet reageren op korte termijn impulsen en in staat zijn om door middel van zelfregulatie niet emotioneel te reageren op moeilijke en stressvolle situaties. Belangrijke beslissingen worden zo niet langer uitgesteld en er wordt minder vanuit eigen belang gehandeld. Veel hedendaagse problemen worden veroorzaakt door leiderschap dat kan worden gedefinieerd als paniekvoetbal en het doen en kiezen voor korte termijn oplossingen.

In de reguliere leiderschapstraining wordt zelfregulatie vaak verward met zelfkennis. Veel leiderschapstrainingen besteden hierdoor onterecht veel tijd aan zelfreflectie. Zelfregulatie is een aandachtstechniek, een executieve hersenfunctie. De mindfulness leiderschapstraining geeft het leiderschap de aandachtstechnieken die ervoor zorgen dat de leider op emotionele en stressvolle momenten afstand kan nemen. Hierdoor worden lange termijn doelen niet uit het oog verloren.

Mindful leiderschap en verandermanagement

Onze hersenen zien standaard alleen wat ze gewend zijn te zien. Hierdoor blijft het leiderschap vaak werken zoals ze altijd al hebben gedaan. Als een bedrijf met zijn tijd mee wil blijven gaan vereist het dus van zijn werknemers dat ze tegen hun natuur in open blijven staan voor alle signalen van buiten af. Hiervoor zal het leiderschap de kwaliteit moeten bezitten om ongefilterd naar zijn vertrouwde omgeving te blijven kijken. Het moeilijke is dat de filters in je hoofd tevens de oorzaak zijn van je succes, je wilt ze dus ook weer aan kunnen zetten. Door de mindful leiderschap training leer je de filters die je gebruikt herkennen. De mindfulness technieken zorgen ervoor dat je op ieder moment een open aandacht kunt gebruiken. Hierdoor kun je zelf bepalen wanneer je even zonder filter naar een situatie wilt kijken.

Mindful leiderschap en zelfsturing

Zelfsturing gebeurd niet automatisch nadat de vrijheid hiertoe binnen de organisatie is gegeven. Het initiatief moet ook genomen worden door de werknemer en het leiderschap. Zelfsturing is dan ook dan ook niet zo zeer een organisatorisch probleem, maar een denkwijze en mentaliteit van zowel werknemers als het leiderschap. De instelling van jouw werknemers ontstaat vanuit jouw eigen werkhouding, die van je werknemers en de interactie hiertussen. Beide partijen hoeven slechts bepaalde gewoontes in hun communicatie achterwege te laten om progressie te boeken. Zelfsturing is dus simpelweg een kwestie van loslaten. Mindfulness is welbeschouwd weinig meer dan de techniek van het loslaten,  de afstand in aandacht die nodig is voor het herkennen van patronen. Tijdens de mindful leiderschap training ontdek je deze patronen samen met de mindfulness technieken die nodig zijn om in het heetst van de strijd je rust en afstand te behouden.

De aanpak is altijd ‘tailor made’ op basis van uw eigen bedrijfssituatie en de mogelijkheden die mindfulness daarin biedt.

Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.